Full-service NVM dienstverlening door lokale NVM makelaars in heel Nederland.
Vaste lage 'all-inclusive' tarieven met behoud van NVM kwaliteit.

Veel gestelde vragen


Alleen NVM makelaars

Makelaars Club werkt uitsluitend met NVM-makelaars. Kijk op onze kaart in welke plaatsen wij een NVM makelaar beschikbaar hebben. Voor de gegevens van de deelnemende NVM-makelaar vult u het contactformulier in. Wij zullen dan zo spoedig contact met u opnemen.


Wat mag ik van mijn NVM-makelaar verwachten?

Wanneer u uw huis wilt (ver)kopen en u hiervoor een makelaar inschakelt, gaat u er vanuit dat een aantal basiszaken - zoals actuele marktkennis, goede educatie en kwalitatieve dienstverlening - goed geregeld zijn.

Aan een NVM makelaar kunt u daarnaast een aantal extra eisen stellen. De meeste mensen weten bijvoorbeeld niet dat een makelaar alleen voor de koper óf verkoper van hetzelfde huis mag optreden. De NVM ziet daar gelukkig streng op toe. Een NVM makelaar moet duidelijk maken dat hij uitsluitend de belangen van zijn opdrachtgever behartigt. Dit houdt onder andere in dat de makelaar óf opkomt voor de belangen van de verkoper, óf voor de koper. Maar nooit voor beiden tegelijk.

Ook moet een NVM makelaar voorkomen dat hij in een positie terechtkomt dat er zich een verstrengeling van belangen zou kunnen voordoen. Zo mag een makelaar die optreedt namens de verkoper, de koper niet zonder toestemming een advies uitbrengen over de financiering van datzelfde pand. Ook mag de makelaar in dit geval nooit een advies uitbrengen over de hoogte van een uit te brengen bod omdat hij anders de belangen van de verkoper zou schaden.

Kortom:

  • een NVM aankoopmakelaar behartigt alleen de belangen van de koper
  • een NVM verkoopmakelaar werkt alleen voor de verkoper
  • een NVM makelaar werkt dus nooit voor beide partijen tegelijk
  • een NVM makelaar staat voor inhoud en ethiek en is daarbij uw betrouwbare partner bij uitstek

Waarom kan men het beste voor een NVM makelaar kiezen?

De keuze voor een NVM-makelaar geeft zekerheid bij zowel het koop- als het verkoopproces. Kies je voor een NVM makelaar, dan weet je dat het met de vakkennis in ieder geval goed zit; hij (of zij) mag zich immers pas na een studie van jaren NVM-makelaar noemen en moet elk jaar verplicht extra bijspijkering cursussen volgen.

Door de strenge NVM regelgeving bent u als klant verzekerd van kwaliteit. De informatie die door een NVM makelaar afgegeven wordt is vakkundig uitgezocht en vastgelegd.

De NVM-makelaar loopt voorop bij de ontwikkelingen in de woningmarkt. De intensieve contacten van de NVM met de Vereniging Eigen Huis en de overheid leveren voor de consument veel voordelen op. Zo is de verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie een duidelijk gevolg van een intensieve NVM-lobby.

Naast actuele kennis over de woningmarkt beschikt de NVM makelaar over juridische en bouwkundige kennis, die permanent wordt bijgehouden. Al deze kennis versterkt uiteindelijk zijn positie als onderhandelaar, ongeacht aan welke kant hij staat.

Wat zijn de tarieven van een NVM makelaar?

De NVM kent geen (advies)tarieven of richtlijnen voor het berekenen van courtage, taxatiekosten, kosten voor beheer, enzovoort. De makelaar bepaalt zelf zijn tarieven. Tarieven kunnen derhalve per makelaarskantoor verschillen en zijn meestal een percentage van de uiteindelijke verkoopprijs van de woning. Hier komen vaak nog bijkomende kosten boven op zoals bijvoorbeeld 19% btw. Als u een NVM makelaar via MakelaarsClub kiest dan heeft u niet te maken met deze extra kosten en weet u van tevoren precies wat u moet betalen.

De NVM makelaars hanteren voor klanten die via Makelaars Club komen een vast all-inclusive tarief ongeacht de verkoopprijs van de woning. U weet dus van tevoren precies waar u aan toe bent en betaald vast laag tarief voor de kwaliteit van een NVM makelaar.

Heeft de makelaar recht op intrekkingskosten?

Artikel 6 lid 3 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM bepaalt dat de consument terzake van het intrekken nimmer schadeplichtig is. De makelaar heeft terzake wel recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten (zoals genoemd in artikel 17) en, indien en voor zover bij het verstrekken van de opdracht overeengekomen, op een percentage van het loon. Dit betekent dat een makelaar alleen maar recht heeft op intrekkingskosten als hiervoor een regeling is getroffen in de opdracht tot dienstverlening. De minimale intrekkingskosten bij een opdracht aan een NVM makelaar via MakelaarsClub zijn € 475,- incl. btw.

Hoe komt een opdracht voor dienstverlening tot stand?

Er is pas sprake van een opdracht nadat u als opdrachtgever contact heeft gehad met het lokale NVM makelaarskantoor. U als opdrachtgever gaat dus de dienstverlening aan met een van de bij ons aangesloten NVM makelaars. De vervulling van Makelaars Club is hiermee voltooid.

Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?

Wanneer u een klacht heeft over het handelen van een NVM makelaar, is het gebruikelijk dat u hierover de makelaar zelf schriftelijk aanspreekt. De NVM hanteert het standpunt dat klachten over een makelaar of diens kantoor in eerste instantie door de makelaar zelf dienen te worden beslecht. Komt u er met de makelaar niet uit, dan kunt u de correspondentie vervolgens voorleggen aan de NVM, afdeling Consumentenvoorlichting. Deze afdeling kan u informeren over wat u van een NVM makelaar mag verwachten en over de mogelijkheden om over uw klacht of geschil een oordeel te krijgen. U kunt uw klacht, inclusief alle correspondentie en aanvullende stukken dan richten aan:

      Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM
      Afdeling Consumentenvoorlichting
      Postbus 2222
      3430 DC Nieuwegein

Kopen zonder risico met No-Risk clausule

Als u een huis koopt voordat u uw eigen huis heeft verkocht, bezit u enige tijd twee huizen. Als deze periode te lang duurt, kan dat financieel vervelende gevolgen hebben.

In dat geval is het wellicht verstandig in overleg met de verkopende partij de NVM No-Risk clausule in uw koopcontract op te nemen. Daarmee kunt u uw aankoop ontbinden, mocht de verkoop van uw huidige huis onverhoopt lang duren.

Uw NVM makelaar kan u precies uitleggen wat de NVM No-Risk clausule inhoudt en wanneer u deze kunt toepassen.

Interesse in de dienstverlening van Makelaars Club?

Vul geheel vrijblijvend het contactformulier in om in contact te komen met de NVM makelaar van Makelaars Club bij u in de buurt. Deze lokale NVM makelaar zal vervolgens proberen om nog dezelfde dag telefonisch contact met u op te nemen.