Full-service NVM dienstverlening door lokale NVM makelaars in heel Nederland.
Vaste lage 'all-inclusive' tarieven met behoud van NVM kwaliteit.

Algemene Voorwaarden

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaars Club

Algemene Voorwaarden van de NVM
Alle aangesloten makelaars van Makelaars Club zijn zelfstandig NVM lid en daarom verplicht om voor haar opdrachtgevers de Algemene Consumenten Voorwaarden van de NVM van februari 2010 van toepassing te verklaren. Deze voorwaarden kun je downloaden van de website van nvm.nl

Omdat jij als opdrachtgever via Makelaars Club gebruik maakt van een lokale NVM makelaar wordt zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze bepalingen gelden, voor zover van toepassing, in plaats van, danwel in aanvulling op de Algemene Consumenten Voorwaarden NVM van februari 2010.

Totstandkoming opdracht tot dienstverlening
Er is pas sprake van een opdracht nadat de opdrachtgever contact heeft gehad met het lokale NVM makelaarskantoor. De opdrachtgever gaat de dienstverlening aan met het lokale NVM makelaarskantoor. Je geeft dus uiteindelijk de daadwerkelijke opdracht aan de lokale NVM makelaar. De vervulling van Makelaars Club is hiermee voltooid.

Alleen woningen in Nederland
Aanvragen kunnen alleen worden gegeven voor woningen in Nederland.

Leeftijd
Om een aanvraag te plaatsen via Makelaars Club dien je 18 jaar of ouder te zijn.

Aansprakelijkheid Makelaar
Makelars Club sluit iedere aansprakelijk uit van schade voortvloeiend uit werkzaamheden uitgevoerd door de lokale NVM makelaar. Deze lokale NVM makelaar zal eventuele aan jou berokkende schade ten gevolge van zijn eigen handelen, danwel nalaten af laten wikkelen via zijn eigen (verplichte) bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

Aansprakelijkheid Makelaars Club
Voor zover Makelaars Club aansprakelijk mocht zijn voor zaken welke onder haar verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd, dan zal jij als koper/opdrachtgever Makelaars Club vrijwaren voor aanspraken voor zover deze het maximum bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Makelaars Club zal worden uitgekeerd te boven gaat. Makelaars Club is niet aansprakelijk voor een onjuiste vermelding van je woning op www.funda.nl,  danwel ten gevolge van spidering het op onjuiste wijze of in het geheel niet presenteren van je woning op websites van derden.